Vi uppdaterar vårt sortiment
I samband med lanseringen av vårt nya webbsystem gör vi en omstrukturering av vårt sortiment.

Just nu pågår en inventering och komplettering av vårt produktsortimen och tills detta är helt klart hänvisar vi till sortimentet på vår gamla sida.