SwedishEnglish
Utbildningar/Fallskydd för Lift

För mer information kontakta fredrik@hyreshuset.se
Fallskydd för Lift

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en lift. Ni ska veta när ni ska ha fallskydd. Hur gör man daglig tillsyn, vilket fallskydd ska jag använda, vad säger arbetsmiljöverkets lagar och så vidare. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med personligt fallskydd i en lift.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning. Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:
  • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
  • AFS 1982:3 Ensamarbete
  • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)
  • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Ni läser hela utbildningen på distans. Ni använder er av eran mobiltelefon, surfplatta eller PC.

Tidsåtgång
Teoretiska delen inklusive slutprov: 2-4 timmar
Giltighetstid på utbildningen är 5 år