Utbildningar/Liftutbildning

För mer information kontakta fredrik@hyreshuset.se
Liftutbildning

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba minikranar.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftandordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligtaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikarmslift, stödbensliftar och pelarliftar. Antingen kommer ni till våra instruktörer så utför vi en fullständig utbildning på alla liftklassaer, A1, A3, B1och B3 eller så kommer vi ut till er arbetsplats och utför utbildningen på de liftar ni ska köra för tillfället.

Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

Liftläroplanen utgår från:
  • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap
Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar - mobila arbetsplattformar:
  • Liftens uppbyggnad
  • Daglig tillsyn
  • Riskbedömningar
  • Uppställning av lift
  • Markförhållanden
  • Liftens säkerhet och egenskaper
  • Färdigheter i manövrering
Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen tillsammans med er instruktör kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov och därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar
Giltighetstiden för denna utbildning är 5 år