SwedishEnglish
Utbildningar/Minikran < 10 tonmeter

För mer information kontakta fredrik@hyreshuset.se
Minikran < 10 tonmeter

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en minikran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba minikranar.

För att gå denna utbildning måste du vara utbildad i Säkra lyft. Har du inte säkra lyft måste du komplettera med denna också. Var beredd att visa ditt intyg för oss före du gör praktikdelen.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftandordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från de internationella standarderna:
  • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare
  • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare –Mobilkranar
  • ISO12480-1 Lyftkranar Säker användning
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift
  • AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap
Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:
Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring minikranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, ge grundläggande färdigheter i manövrering.

Behöver du ha en utbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar
Praktiska delen: 2-6 timmar
Giltighetstiden för denna utbildning är 5 år